<!–
WriteFlash('’);
//–>

“Dirigenten & Den mekaniska orkestern”
Installation. Funna & återvunna material. Ett Samarbete med Peter Kädergård.

Göteborgs internationella konstbiennal

Galleri ORO (blog här)
Karl Johansgatan 146, Göteborg
Vernissage 9 Oktober kl 18.00
Utställningen pågår till den 16 Oktober.

“The Conductor & The Mechanical orchestra”
Installation, Found & recycled materials. A collaboration with Peter Kädergård

Göteborg
international biennal for contemoprary art

Galleri ORO (blog here)
Karl Johansgatan 146, Göteborg Sweden
Opening 9’th October 18.00
The show is up til 16’th October.