Blog Image

Erik.Dokumentationer/Documentations

Galleri ORO Göteborg, Oktober 09

Installationer Posted on %PM, October 15 2009 13:44:15

<!–
WriteFlash('’);
//–>

“Dirigenten & Den mekaniska orkestern”
Installation. Funna & återvunna material. Ett Samarbete med Peter Kädergård.

Göteborgs internationella konstbiennal

Galleri ORO (blog här)
Karl Johansgatan 146, Göteborg
Vernissage 9 Oktober kl 18.00
Utställningen pågår till den 16 Oktober.

“The Conductor & The Mechanical orchestra”
Installation, Found & recycled materials. A collaboration with Peter Kädergård

Göteborg
international biennal for contemoprary art

Galleri ORO (blog here)
Karl Johansgatan 146, Göteborg Sweden
Opening 9’th October 18.00
The show is up til 16’th October.



Dirigenten & Den mekaniska orkestern

Installationer Posted on %AM, August 11 2009 00:30:16

<!–
WriteFlash('’);
//–>
“Dirigenten & Den mekaniska orkestern”
Installation. Funna & återvunna material. Ett Samarbete med Peter Kädergård.
Från Galleri Maskinen Umeå, Juli 2009

“The Conductor & The Mechanical orchestra”
Installation, Found & recycled materials.
A collaboration with Peter Kädergård.
At Galleri Maskinen Umeå, Juli 2009



“Is There a Room in The Picture?”

Installationer Posted on %AM, March 16 2009 00:37:39

“Is There a Picture in The Room?”
Installation, Ljud. Funna & åvervunna material. Mars 2009.
Ett Samarbete med Julia Selin & Matti Sumari för evenemanget
Portfolio#2” på Saga teatern i Umeå.

“Is There a Picture in The Room?”
Installation, Audio. Found & recycled materials. March 2009.
A collaboration with Julia Selin & Matti Sumari for the event “Portfolio#2”
at Saga teatern in Umeå.



“Långe Jag”

Installationer Posted on %PM, January 24 2009 21:27:02


“Långe Jag”
Installation, Animation. 2008. Grupputställning Tippex.
Första året på Umeå Konsthögskola. Foto: Jenny Carlsson & Matti Sumari

“Long I”
Installation, Animation. 2008. Group Exhibition Tippex.
First year in
Umeå Art Academy. Photo: Jenny Carlsson & Matti Sumari



“Fragment”

Installationer Posted on %PM, June 30 2008 16:16:36

Blog Image

“Fragment”
Dunkers kulturhus 2003-2009 (Permanent utställning)
Kollage på 6 anslagstavlor om Helsingborg “idag”. Ett samarbete tillsammans med
Per Andersson och Radek Stypczynski. Mer information: Dunkerskulturhus.se

“Fragment”, Dunkers kulturhus 2003-2009 (Permanent exhibition)
Collage on six bulletin boards about Helsingborg “of today”. A collaboration with
Per Andersson and Radek Stypczynski. More information:
Dunkerskulturhus.se



“Spindlar”

Installationer Posted on %PM, June 29 2008 20:34:41

Blog Image

“Spindlar” Grupputställning, Examensutställning för tredje året på Konstskolan Munka. Hantverksmuséet i Ängelholm. Installation och fotografier på tejpade fönster. Mer information: Konstskolanmunka.se

“Spiders” at Hantverksmuséet in Ängelholm, 2007. Final group exhibition for grade three at Konstskolan Munka (Art school Munka). Installation and photographies of taped windows. More information: Konstskolanmunka.se



“Umeå 2007”

Installationer Posted on %PM, June 29 2008 20:04:37

Blog ImageBlog ImageBlog Image

“På väg till Umeå”
Performance. Animation med ljud. 2007

“On my way to Umeå”
Performance. Animation with sound.
2007



“Krig som Sport”

Installationer Posted on %PM, May 16 2007 16:54:34

Blog Image

“Sport / Krig”
Installation, Animation, ljud. Munka Ljungby 2006.
Slututställning andra året vid Konstskolan Munka.

“Sport / War”
Installation, Animation, audio. Munka Ljungby 2006.
Final Exhibition, second grade at Konstskolan Munka (Art school Munka).

More information: Konstskolan Munka



Next »