Blog Image

Erik.Dokumentationer/Documentations

Galleri ORO Göteborg, Oktober 09

Installationer Posted on %PM, October 15 2009 13:44:15

<!–
WriteFlash('’);
//–>

“Dirigenten & Den mekaniska orkestern”
Installation. Funna & återvunna material. Ett Samarbete med Peter Kädergård.

Göteborgs internationella konstbiennal

Galleri ORO (blog här)
Karl Johansgatan 146, Göteborg
Vernissage 9 Oktober kl 18.00
Utställningen pågår till den 16 Oktober.

“The Conductor & The Mechanical orchestra”
Installation, Found & recycled materials. A collaboration with Peter Kädergård

Göteborg
international biennal for contemoprary art

Galleri ORO (blog here)
Karl Johansgatan 146, Göteborg Sweden
Opening 9’th October 18.00
The show is up til 16’th October.Dirigenten & Den mekaniska orkestern

Installationer Posted on %AM, August 11 2009 00:30:16

<!–
WriteFlash('’);
//–>
“Dirigenten & Den mekaniska orkestern”
Installation. Funna & återvunna material. Ett Samarbete med Peter Kädergård.
Från Galleri Maskinen Umeå, Juli 2009

“The Conductor & The Mechanical orchestra”
Installation, Found & recycled materials.
A collaboration with Peter Kädergård.
At Galleri Maskinen Umeå, Juli 2009“Is There a Room in The Picture?”

Installationer Posted on %AM, March 16 2009 00:37:39

“Is There a Picture in The Room?”
Installation, Ljud. Funna & åvervunna material. Mars 2009.
Ett Samarbete med Julia Selin & Matti Sumari för evenemanget
Portfolio#2” på Saga teatern i Umeå.

“Is There a Picture in The Room?”
Installation, Audio. Found & recycled materials. March 2009.
A collaboration with Julia Selin & Matti Sumari for the event “Portfolio#2”
at Saga teatern in Umeå.“Långe Jag”

Installationer Posted on %PM, January 24 2009 21:27:02


“Långe Jag”
Installation, Animation. 2008. Grupputställning Tippex.
Första året på Umeå Konsthögskola. Foto: Jenny Carlsson & Matti Sumari

“Long I”
Installation, Animation. 2008. Group Exhibition Tippex.
First year in
Umeå Art Academy. Photo: Jenny Carlsson & Matti Sumari“Fragment”

Installationer Posted on %PM, June 30 2008 16:16:36

Blog Image

“Fragment”
Dunkers kulturhus 2003-2009 (Permanent utställning)
Kollage på 6 anslagstavlor om Helsingborg “idag”. Ett samarbete tillsammans med
Per Andersson och Radek Stypczynski. Mer information: Dunkerskulturhus.se

“Fragment”, Dunkers kulturhus 2003-2009 (Permanent exhibition)
Collage on six bulletin boards about Helsingborg “of today”. A collaboration with
Per Andersson and Radek Stypczynski. More information:
Dunkerskulturhus.se“Spindlar”

Installationer Posted on %PM, June 29 2008 20:34:41

Blog Image

“Spindlar” Grupputställning, Examensutställning för tredje året på Konstskolan Munka. Hantverksmuséet i Ängelholm. Installation och fotografier på tejpade fönster. Mer information: Konstskolanmunka.se

“Spiders” at Hantverksmuséet in Ängelholm, 2007. Final group exhibition for grade three at Konstskolan Munka (Art school Munka). Installation and photographies of taped windows. More information: Konstskolanmunka.se“Umeå 2007”

Installationer Posted on %PM, June 29 2008 20:04:37

Blog ImageBlog ImageBlog Image

“På väg till Umeå”
Performance. Animation med ljud. 2007

“On my way to Umeå”
Performance. Animation with sound.
2007“Krig som Sport”

Installationer Posted on %PM, May 16 2007 16:54:34

Blog Image

“Sport / Krig”
Installation, Animation, ljud. Munka Ljungby 2006.
Slututställning andra året vid Konstskolan Munka.

“Sport / War”
Installation, Animation, audio. Munka Ljungby 2006.
Final Exhibition, second grade at Konstskolan Munka (Art school Munka).

More information: Konstskolan MunkaNext »